quoteVi ger dig omedelbar fri flerspråkig översättningquote

Icons
Share |Översätt text (skriv en fras eller ett ord)

>>>>>

kontakta oss med frågor eller kommentarer.

Översättning svenska - tyska

Svenska – Tyska är en gratis online översättningstjänst som ger automatisk översättning av ord och meningar. Det finns också över 50 andra språk att välja mellan, och översättningen tar bare få sekunder

Tänk på att även de bästa översättningsprogram bara ger en grov översättning. För bäst resultat när du använder svenska – tyska, läs tipsen nedan:

1) Använd stavning och grammatikkontroll innan du klistrar in texten du vill översätta.

2) Håll dina meningar enkla och korta. Undvik slang eller ord som har mer än en betydelse.

3) Undvik förkortningar.

Tyska har många ord gemensamt med svenska, man hittar inlånande ord i båda språken. Det finns även tusentals ord i svenska och tyska med gemensam stam, t.ex. Buch-bok, Hand-hand, Knie-knä, Lampe-lampa, Mond-måne, Spiegel-spegel etc.

Tyska talas främst i Tyskland (där det är det första språket för mer än 95% av befolkningen), Österrike (89%), Schweiz (65%), majoriteten av Luxemburg och Liechtenstein - det sistnämnda furstendöme är den enda stat med tyska som enda officiella och talat språk. Andra tyskspråkiga europeiska gemenskap finns i norra Italien (i Sydtyrolen och i vissa kommuner i andra provinser), i Belgiens östkantoner, i de franska regionerna Alsace och Lorraine, och i vissa gränsbyar av det tidigare södra Jyllands län i Danmark.

Fram till omkring 1800, var vanliga tyska nästan bara ett skriftspråk. Människorna i städerna i norra Tyskland vid denna tid lärde sig det nästan som ett främmande språk och försökte uttala det så nära stavningen som möjligt, dom talade dialekter som skiljer sig mycket från standard tyska. Nordtyskt uttal brukade anses vara standard i normativa uttalsguider. Det faktiska uttalet av standard tyska varierar dock från region till region.

Tysk grammatik har lidit flera reformer och en hel del föråldrade grammatiska regler har undertryckts. De tyska reglerna för stavning reviderades också, och den 1 augusti 1998 infördes det nya systemet. De ursprungliga 212 stavningsreglerna minskades till 112, och reglerna för interpunktion minskades från 52 till 9.

En av de svåraste aspekterna av tysk grammatik är att substantiv har tre genus: maskulin, neutrum eller feminin. Dessa könen motsvarar inte det fysiska tillståndet för ett objekt, till exempel tillhör ordet "flicka" neutrum klassen.

Andra viktiga aspekt av tysk grammatik är användningen av fall, dvs ett substantiv som i huvudsak spelar fyra olika roller i en mening. Dessa fall ger tyska flexibilitet i ordföljd som t.ex. engelska inte har.